Welke gedragsmoraal gaat wel/ niet mee naar de toekomst?

1
1 month agoopen0

Zoals in hoofdstuk I van de Nederlandse Grondwet mensenrechten benoemd worden en humaniteit en menselijke waardigheid begrippen zijn, zo vormt gedrag-moraal ook één van de fundamenten waarop wetten (tijdgeest en cultuur gebonden) zich baseren. Die gedrag-moraal baseert zich weer op een onderliggend intuïtief inschatten van goed en kwaad, waarop samenlevingen zich van oudsher gebaseerd hebben.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *