De andere helft van de mens

Hebben wij nog een ziel, mind, na de secularisatie, wetenschap, techniek, ideologie?

Keuze

De idee van een maakbare wereld / perfecte mens kon ontstaan nadat kerk-en-staat, ziel-en-lichaam gescheiden werden. De werkelijkheid werd in onderdelen uit elkaar geschroefd en in onafhankelijke blokken opgedeeld, de samenhang verdween, wij zijn ons brein, een AI profiel. Nu gaat het alweer om de ideologie die de techniek als macht inzet.

Er is meer…. De toegang tot het ontwikkelen van integriteit, inzicht, mededogen zit in onze ziel. Wanneer innerlijke vrijheid, inspiratie ons lief zijn, dan zullen wij als collectief ons immateriële DNA als erfgoed en essentie veilig moeten stellen. Als collectief staan wij voor een keuze:

? Wanneer wij de geborgenheid van een sterke leider zoeken zal een “nanny” Staat ontstaan, de leider “daarboven” weet wat goed voor ons is en zal goede burgers van ons maken, ons treft geen blaam of verantwoordelijkheid.

? Wanneer wij de wil hebben om verantwoordelijkheid en zelfbeheersing na te streven zal een netwerk samenleving ontstaan waar een natuurlijke intuïtie voor rechtvaardigheid de toon zet.

Moedig en Integer

Vraag

Wie is verantwoordelijk, aanspreekbaar op het handelen van mensen. Zijn wij ons brein of vormen lichaam en ziel (moraliteit) een geheel.

Probleem

Ont-menselijking, de-humanisering onder invloed van een ideologie "transhumanisme", neurowetenschappen en AI. (nanny state)

Oplossing

Het immateriële DNA als essentie van het menszijn vastleggen in wet/ regelgeving, systemen. Leven binnen meerdere onderling verbonden werkelijkheden.

Hoe

Techniek dient de mens ipv mens de techniek. Vrij toegankelijke kennis, onafhankelijke informatie. Diversiteit bevorderen om tot inzicht en afgewogen keuzes te komen.

Het volk moet voor zichzelf opkomen.

© 2022 Alle Rechten voorbehouden. Deelname vanaf volwassenheid, 18 jaar.