Verbonden of geïsoleerd bewustzijn?

Waar log jij op in? Zijn wij ons brein, willoos en zonder ziel? Of hebben wij een bewustzijn, mind, geest, verbonden met de mogelijkheid tot vrijheid/ verantwoordelijkheid, kennis.

Wanneer een overheid via wetgeving ons dagelijks gedrag gaat sturen, ipv de Grondwet te handhaven, ligt daar een ideologie aan ten grondslag: ?De gelukkige trans-humane burger?

Keuze

De idee van een maakbare wereld / perfecte mens kon ontstaan nadat ziel-en-lichaam, kerk-en-staat gescheiden werden. De samenhang verdween, de werkelijkheid opgeknipt en gecategoriseerd. Kapitaal kreeg vrijheid, mensen kregen rechten. Hoe nu?

Wanneer wij de geborgenheid van een sterke leider zoeken zal een “nanny” totalitaire Staat ontstaan. De leider “daarboven” weet wat goed voor ons is en zal goede burgers van ons maken, ons treft geen blaam of aansprakelijkheid.

Wanneer wij de wil hebben om verantwoordelijkheid en zelfbeheersing na te streven zal een netwerk samenleving ontstaan waar een natuurlijk gevoel voor rechtvaardigheid het verdelingssysteem zal structureren.

Doel

De werkelijkheid verruimen van 3D naar 5D+. Definitie bewustzijn pluriforme burger-mens 21e eeuw.

Probleem

Ont-menselijking, via AI systemen. Tweedeling:: vijanddenken opgelegde moraal:= agressie, uitsluiting.

Vraag

Welke mens/ natuur waarden willen wij delen. Welke structuur/ handhaving willen wij als samenleving nastreven.

Oplossing

Nieuwe omgangs cultuur waarin diversiteit vragen oproept en tot inzicht leidt. Besef van onderlinge afhankelijkheid.

actie

"Het volk moet voor zichzelf opkomen." Premier Rutte: https://www.facebook.com/1593917803/videos/642087267065078/

Zijn integriteit en rechtvaardigheid eigenschappen waarop wij elkaar mogen aanspreken?

Kinderen hebben van nature al een gevoel voor rechtvaardigheid, of iets wel of niet eerlijk is. In de volwassenheid lijkt integriteit niet verwacht te worden, immers kapitaal/economie heeft geen moraal.

Toch blijft het verlangen naar een rechtvaardige en overzichtelijke wereld bestaan, zoiets als een paradijs waar eenheid, erbij horen, waardering en opgaan in een groepsidentiteit vanzelfsprekende waarden zijn. Hebben wij misschien moeite met de schijnbare afgeslotenheid van het individu-zijn en de daarmee samenhangende vrijheid/verantwoordelijkheid?

Onder invloed van wetenschap en techniek tekent zich een maatgevend 3D (massa, ruimte, tijd) mensprofiel af waarop systemen, wet- en regelgeving gebaseerd worden. Naar de huidige trend wordt de wereldbevolking gereset en “bestuurbaar en bruikbaar” gemaakt. (agenda 2030) Om dat mogelijk te maken zullen mensen geprogrammeerd moeten worden.

Wanneer integriteit en diversiteit onderdrukt worden ontstaat een monocultuur waarin de leider bepaalt wat goed en kwaad is = einde democratie. Zonder pluriformiteit, ongecensureerde kennis, ervaring opdoen = fouten mogen maken, wordt het leven monotoon en zullen wij uit verveling en agressie elkaar gaan bestrijden. Het is de vraag wat wij van de toekomst verwachten.

B.v. -Machtige Mensbeelden- Raad Volksgezondheid Samenleving