Hoe creëren wij een nieuw mensperspectief, verhaal? Is integriteit, rechtvaardigheid, een eigenschap waarop wij elkaar mogen aanspreken?

Hebben wij niet allemaal het verlangen naar eenheid, erbij horen, waardering, opgaan in een groepsidentiteit, paradijs en hebben wij misschien moeite met de opgeslotenheid van het individu-zijn, met een vrije wil en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheid? Is dit verlangen een vermoeden dat wij als mens leven vanuit meerdere werkelijkheden?

Onder invloed van wetenschap en techniek tekent zich een maatgevend 3D (ruimte. tijd, massa) mensprofiel af waarop systemen wet- en regelgeving gebaseerd worden. Naar de huidige trend wordt de wereldbevolking “bestuurbaar en bruikbaar” gemaakt. Om dat mogelijk te maken zullen mensen, geprogrammeerd moeten worden en zijn eigen initiatief, keuze, humaniteit en verbondenheid stoorzenders die geëlimineerd moeten worden.

Echter, zonder integriteit, pluriformiteit en ruimte voor het verleggen van de horizon, kennis en avontuur, zullen wij vanuit verveling en agressie, elkaar gaan bestrijden. Hoe kunnen wij het beste in/ uit elkaar naar boven te halen?

Wanneer onze zoektocht naar kwaliteit van leven ons lief is zullen wij ons geestelijk erfgoed en immateriële DNA moeten benoemen en verankeren in systemen, wet en regelgeving. Hoe?

* Doel is om met een nieuw mensbeeld toekomstperspectief te bieden. Een actie van verbondenheid en openheid in tijden van angst en vijandigheid.
* Beoogd resultaat is een statement met een nieuw mensbeeld.
*Uitgangspunt is dat menselijke ontwikkeling open en toegankelijk moet blijven.

“Wat wil je horen en zien en wat ben je van plan te leren kennen?”