Nieuw mens-perspectief in de eeuw van de techniek.

Geachte Mevrouw, Meneer,

Mogen wij uw attentie vragen voor een initiatief dat de basis wil leggen onder een nieuw mens-perspectief. Als samenleving, collectief staan wij voor de keuze over de ruimte en kennis waarover een individu binnen het collectief mag beschikken,

Wij zien een ontwikkeling die met de 3 Dimensionale mens de toekomst wil bouwen. Na de secularisatie, de scheiding van Kerk en Staat, Lichaam en Ziel, heeft de wetenschap de leiding genomen. Echter de “harde” wetenschap gaat uit van wat zichtbaar, meetbaar of bewijsbaar is. Daarmee kan de mens gereduceerd worden tot “het brein” en zijn religie, spiritualiteit een privé hobby. In de praktijk functioneert de samenleving niet 3D, voor internet en bellen loggen wij in op 4G of 5G frequenties, waarom zou de mens dan beperkt moeten worden tot materie, ruimte en tijd en niet mogen functioneren op meerdere frequenties?

In de eeuw van de techniek staan wij voor een digitale mens-creatie waar o.a. de neurowetenschappen, Artificial Intelligence (AI) en robotica in voorzien Binnen het huidige systeemdenken wordt de innerlijke mens geëlimineerd als niet bestaand. Integriteit, rechtvaardigheid, vriendschap, verantwoordelijkheid en inzicht worden daarin gezien als niet te meten bijverschijnselen waar geen beroep op gedaan kan worden. Ook de -Rechten van de Mens- zijn daarin een hobby.
Tijd om ons immateriële DNA veilig te stellen.
Het voorgestelde toekomstperspectief van -the great reset, 2030- wordt gebracht als de enige optie voor onze complexe en chaotische wereldorde, te goed om te ontkennen en -too big to fail-: gelukkige mensen, basisinkomen, geen bezit, social credit paspoort. Vanuit het perspectief van efficiëntie is dit een aardige optie, mensen gaan zich via belonen en straffen voorspelbaar gedragen, maar wiens belang wordt hier gediend? Ons mens-zijn komt in opstand, zonder precies te kunnen benoemen waarom, misschien vanuit het hart, intuïtie, geweten. Dachten wij in in een democratie te leven en onderdeel te zijn van een collectief dat de innerlijke vrijheid had om te streven naar zelfbeheersing, inzicht en humaniteit. Dit plaatje blijkt een nietopie te zijn, maar de huidige utopie voor 2030 is desastreus voor de innerlijke mens en uiterlijke natuur.
In tegenstelling tot -the great reset- denken wij dat mensen toe zijn aan het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen het leven. Innerlijke vrijheid is iets dat ontwikkeld, beproefd en ervaren kan worden. Menselijke waarden als integriteit en rechtvaardigheid ontstaan door het op elkaar afstemmen van verstand, hart en willen. Een toekomst met de innerlijke vrijheid, de juridische gelijkheid en economische broederschap.
Om de kern uit de -great reset, 2030- utopie te halen en te voorkomen dat wij productie/ consumptie assets worden, zal er een ander perspectief moeten komen. Nog steeds heeft de mens geen heldere definitie, het is een wezen met kenmerken. Alleen op basis van een heldere definitie, -wat is een mens, wat is levensenergie- kunnen systemen en beleid gevormd worden.

Wij streven naar maatschappelijk draagvlak door digitaal en vanuit meerdere invalshoeken een algemeen geaccepteerd mens-perspectief te vormen, definiëren.