Banksy, Love is in the air / bin

Mens-perspectief in de eeuw van de techniek.

Er zijn mensen die veiligheid en orde als uitgangspunt kiezen en er zijn mensen die achter de horizon willen kijken, weten. Orde leidt tot een gecontroleerde mono mens/ cultuur, willen ervaren/ weten leidt tot verantwoordelijkheid, een voortdurend zoeken naar inzicht en balans.

Wie/ wat bepaalt onze toekomst? Zijn wij ons brein, 3D (ruimte, tijd, materie) of 5D? (inloggen op meerdere frequenties, werkelijkheden)

Om een de-humanisering vanuit de techniek, AI profilering, en neurowetenschappen te voorkomen willen wij de dialoog aangaan over de vraag of een mens een geïsoleerd wezen is of dat een mens een ziel, immaterieel DNA heeft.

Zijn integriteit en rechtvaardigheid eigenschappen waarop wij elkaar mogen aanspreken?

Kinderen hebben van nature al een gevoel voor rechtvaardigheid, of iets wel of niet eerlijk is. In de volwassenheid lijkt integriteit niet verwacht te worden, immers kapitaal/economie heeft geen moraal. Toch blijft het verlangen naar een rechtvaardige en overzichtelijke wereld bestaan, zoiets als een paradijs waar eenheid, erbij horen, waardering en opgaan in een groepsidentiteit vanzelfsprekende waarden zijn. Hebben wij misschien moeite met de schijnbare afgeslotenheid van het individu-zijn en de daarmee samenhangende vrijheid/verantwoordelijkheid?

Onder invloed van wetenschap en techniek tekent zich een maatgevend 3D (massa, ruimte, tijd) mensprofiel af waarop systemen, wet- en regelgeving gebaseerd worden. Naar de huidige trend wordt de wereldbevolking gereset en “bestuurbaar en bruikbaar” gemaakt. (agenda 2030) Om dat mogelijk te maken zullen mensen geprogrammeerd moeten worden.

Wanneer integriteit en diversiteit onderdrukt worden ontstaat een monocultuur waarin de leider bepaalt wat goed en kwaad is = einde democratie. Zonder pluriformiteit, ongecensureerde kennis, ervaring opdoen = fouten mogen maken, wordt het leven monotoon en zullen wij uit verveling en agressie elkaar gaan bestrijden. Het is de vraag wat wij van de toekomst verwachten.

Wanneer onze zoektocht naar kwaliteit van leven ons lief is zullen wij ons geestelijk erfgoed en immateriële DNA moeten benoemen en verankeren in systemen, wet en regelgeving. Hoe?

Hermes Trismegistus: “Wat wil je horen en zien en wat ben je van plan te leren kennen?”