ik ben omdat wij zijn

wij zijn omdat ik ben

welke toekomst

Om het nieuwe normaal te realiseren zullen wij als collectief onszelf opnieuw van gereedschappen en gedragscodes moeten voorzien. Wat worden de nieuwe waarden om samenleving en systemen op te baseren en te checken. Hoe -framen- wij vanuit een pluriforme samenleving de nieuwe publieke werkelijkheid. Meer…