ik ben omdat wij zijn

wij zijn omdat ik ben

welke
toekomst

Zijn wij ons brein, een matig te programmeren device of zijn wij een multidimensionale interface. Is onze werkelijkheid driedimensionaal, tijd, ruimte, getal of weten we nog steeds niet welke energie het leven in stand houdt. Om onze creativiteit te behouden hebben we een open mind nodig: hoe -framen- wij vanuit een pluriforme samenleving de nieuwe publieke werkelijkheid. Meer…